Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Vispārīgi

Šos noteikumus piemēro visiem pakalpojumiem, ko sniedz Sunnygames.club ar šādiem pakalpojumu zīmoliem: Sunnygames.club. Reizēm dažādiem produktiem var tikt piemēroti īpaši noteikumi. Gadījumā, ja vispārīgie noteikumi un īpašie pakalpojumu noteikumi ir pretrunīgi, pirmām kārtām ņem vērā īpašos pakalpojumu noteikumus.

Tiesības piedalīties

Dalībniekiem jābūt spēkā esošam mobilo sakaru tīkla operatora savienojumam un mobilajam tālrunim.

Abonentam jābūt 18 gadus vecam vai vecākam.

Visiem abonentiem jāsaņem mobilo sakaru rēķina maksātāja atļauja pirms dalības pakalpojumā.

Abonējot pakalpojumu, abonentam ir jāizprot un jāpieņem vispārīgie un īpašie konkursu noteikumi, kā arī noteikumi un nosacījumi.

Abonējot pakalpojumu, abonents apliecina, ka viņam ir tiesības saņemt pakalpojumu un ka viņš vai viņa izprot un pieņem Sunnygames.club pakalpojuma noteikumus un nosacījumus.

Abonēšana

Lai pievienotos Sunnygames.club klubam, dalībniekam ir jānosūta abonēšanas atslēgvārds uz norādīto īso kodu, izmantojot SMS, piemēram, FC uz numuru 1897, vai jāievada privātais mobilā tālruņa numurs sākuma lapā. Pēc tam lietotājam tiek nosūtīta PIN parole, kas jāievada tīmekļa vietnē, lai apstiprinātu abonementu.

Nosūtot abonēšanas atslēgvārdu vai ievadot PIN paroli, lietotājs pieņem pakalpojuma noteikumus un nosacījumus, kā arī cenas.

Abonents saņems sasveicināšanās īsziņu ar informāciju par pakalpojumu.

Abonentam tiks nosūtīta WAP saite, caur kuru varēs nokļūt satura lejupielādes vietnē, kur abonents varēs izvēlēties vienības lejupielādei.

Sunnygames.club klubs abonentiem piedāvā mobilā tālruņa personalizēšanu un tādas izklaides vienības kā zvanu melodijas, tapetes, motīvus, lietotnes, jautras skaņas, video un animācijas.

Abonements ir nepārtraukts abonēšanas pakalpojums, kas maksā € par 9.96 par 30 dienām. Katru 30. dienu uz abonenta mobilo tālruni tiek nosūtīti jauni kredītpunkti, ja vien abonements netiek apturēts.

Vienlaikus var būt iespējami vairāki abonementi. Visas abonēšanas iespējas ir publicētas Sunnygames.club tīmekļa vietnē, kā arī reklāmas kampaņās un adresātu sarakstos. Katrs jauns abonents pievienojas konkrētam abonementam pēc savas izvēles. Abonentiem automātiski tiek reģistrēts nākamais abonēšanas periods neatkarīgi no tā, vai viņi ir izmantojuši savus kredītpunktus iepriekšējā abonēšanas periodā.

Vispārīgo un īpašo noteikumu, kā arī abonēšanas noteikumu un nosacījumu neievērošanas rezultātā lietotāju var diskvalificēt no esošā un turpmākā abonementa.

Sunnygames.club patur tiesības mainīt abonēšanas noteikumus, kā arī atcelt vai pārtraukt abonementu jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ.

Sunnygames.club neuzņemas atbildību par pazaudētiem vai nokavētiem kredītpunktiem tehnisku problēmu, mobilo sakaru operatoru kļūdas, savienojuma pakalpojuma sniedzēju vainas, ierīču vai mobilā tālruņa aprīkojuma bojājuma dēļ vai jebkādu tādu kļūdu vai bojājumu dēļ, ko izraisījušas tehniskas problēmas saistībā ar aparatūru un programmatūru un kas varētu neļaut spēlētājam iesaistīties konkursos.

Lietotājam pirms abonēšanas ir jāpārliecinās, ka viņa vai viņas mobilais tālrunis ir saderīgs pakalpojuma saņemšanai. Sunnygames.club neuzņemas atbildību, ja produkti nedarbojas lietotāju tālruņos, jo lietotājs pirms tam nav pārbaudījis to saderību. Lai pārbaudītu tālruņu saderību, apmeklē handset support

Maksa par dalību abonēšanā ir norādīta Sunnygames.club tīmekļa vietnē vai ar pakalpojumu saistītos reklāmas materiālos. Lietotājam piemēro atsevišķu samaksu par katru saņemot SMS. Piemēro arī operatora standarta maksu.

Lietotāji var pārtraukt savus abonementus, nosūtot STOP SUN uz numuru 1897.

Attiecībā uz dalībnieka personas datiem tiks ievērota konfidencialitāte un tos izmantos tikai pakalpojuma vajadzībām. Nekādi personas dati netiks izpausti trešai personai bez dalībnieka iepriekšējas piekrišanas.

Gadījumā, ja ir radies strīds saistībā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, abonementu noteikumiem un pārvaldību, Sunnygames.club lēmums ir galīgs. Nenotiks iesaistīšanās nekādās turpmākās diskusijās.